USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Utleiers plikter og ansvar

Når man inngår et leieforhold mellom en utleier og leietaker, oppstår det visse plikter og rettigheter. Noen er kontraktsfestet i husleiekontrakten, mens andre er forankret i husleieloven.

Her får du en oversikt over utleiers plikter og ansvar, og hva som skjer når plikter/rettigheter blir brutt. 

Utleier - plikter og ansvar

Utleier har ansvar for at han eller hun følger opp plikter bestemt av husleieloven. Det største og viktigste punktet er å stille leieboligen til leietakerens disposisjon fra avtalt dato. Det vil si at boligen må være tilgjengelig, at tidligere leietakere har flyttet ut og at nøkler leveres. 

Boligen må være godkjent for varig opphold. Har det kommer offentlige krav om utbedring av boligen, er utleier ansvarlig og pliktig til å etterkomme pålegget. 

Utleier plikter også at leietakerens bruk er eksklusiv og utleier eller andre kan ikke ta seg inn i boligen uten at leietaker har godkjent det. Boligen skal være disponibel for leietakeren fra overtakelse og helt frem til leieperioden er over. 

Dersom det er avtalt at det skal opprettes et depositum, er det utleier som skal betale kostnadene for en depositumskonto

Forsikring og brannsikkerhet

Det er utleier som må sørge for at boligen er forsikret av en husforsikring. I tillegg er det hans plikt at brannsikkerhet er ivaretatt med tilgjengelige rømningsveier, at det er tilgang på slokkeutstyr og at boligen har røykvarslere som kreves.

Ansvar for vedlikehold

Husleieloven sier at det er utleier som har en utstrakt vedlikeholdsplikt. Det er likevel mulig å bli enige i leiekontrakten om det er leietaker som skal ta seg av vedlikeholdet. Her lønner det seg å sjekke hva som står i kontrakten. 

Det vanligste er at utleier har hovedansvar for vedlikehold inne og ute, samtidig som han har ansvar for det elektriske anlegget og vann. 

Ansvar ved feil og mangler

Det er utleiers plikt og ansvar at boligen ikke har mangler eller feil som bryter med leieavtalen. Dersom leietakeren oppdager mangler, er utleier nødt til å rette dette opp så fort det lar seg gjøre. 

Det er viktig at leietaker sier fra så fort mangelen blir oppdaget. Det samme gjelder om han oppdager at boligen ikke holder samme stand som beskrevet i leiekontrakten. 

Holde ro og orden 

Utleier har plikt til å sørge for at det er vanlig ro og orden i eiendommen. Er det andre som ikke holder ro eller er forstyrrende overfor leietaker, skal utleier gripe inn. 

Det betyr også at leietaker er nødt til å holde ro og orden i sin bolig. Hvis ikke kan utleier gripe inn. 

Rettigheter som leietaker

På samme måte som at utleier har plikter, har leietaker rettigheter i henhold til husleieloven. Det gjelder blant annet om utleier ikke oppfyller sine plikter og ansvarsområder, eller om han bryter med det som er bestemt i leiekontrakten. 

I slike tilfeller har leietaker rett til å kreve at mangler blir rettet opp, avslag i husleie eller at leieavtalen blir hevet. Er misligholdet vesentlig kan han også kreve erstatning. 

Enklere hverdag for utleiere

Hybel Premium gjør utleie enkelt, trygt og effektivt. Med få trykk kan du opprette digitale leiekontrakter og depositumskonto. Vi hjelper deg også med innkreving av husleie og sørger for at du har full oversikt over leieforholdene dine. Nå kan du prøve Hybel Premium gratis i 30 dager.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...