USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Hvordan sjekke om du har godkjent utleiedel

Er du usikker på om din utleiedel er godkjent for utleie? Her er kravene som gjelder når du skal leie ut hybel eller leilighet. 

Før en leietaker flytter inn i boligen du leier ut, er boligen nødt til å være godkjent som utleiedel. Dette er et krav fra myndighetene, og det er du som utleier som har ansvar for at det er gjort. 

Denne artikkelen omfatter blant annet: 

  • Hvordan sjekke om leiligheten er godkjent for utleie
  • Krav til utleieleilighet
  • Krav til utleie av hybel

Sjekke om leilighet er godkjent for utleie

Rom som skal leies ut må være godkjent for varig opphold. Dersom du skal leie ut en bolig som allerede oppfyller krav for varig opphold, trenger du ikke søke om tillatelse før du leier ut. 

Men skal du for eksempel gjøre om kjelleren til en sokkelleilighet er du nødt til å søke kommunen om bruksendring. Merk at du er nødt til å gjøre dette selv om du skal bruke rommene selv, og ikke skal leie ut.

Når du skal sjekke om utleiedelen er godkjent for utleie, må du undersøke om krav til varig opphold oppfylles. Disse er beskrevet i Byggteknisk forskrift (TEK 17). Kravene for en godkjent utleiedel omfatter blant annet takhøyde, rømningsveier og dagslys. 

Krav til utleieleilighet

Dette er kravene som gjelder for at din utleieleilighet skal være godkjent som utleiedel:

  • Takhøyden må være minst 2 meter. I deler av rommet kan taket være lavere, for eksempel ved skråtak, men ikke i mer enn halvparten av rommet. I en ny leilighet og ved bruksendring må takhøyden være minst 2,2 meter. Dette for å sørge for at det er god nok luftkvalitet og lysforhold.
  • Vinduene må være minst 60 centimeter høye og 50 centimeter brede, og må kunne åpnes. 
  • Boligen må ha tilstrekkelig dagslys. For nyere boliger skal glassarealet i vinduene tilsvare minst 10 prosent av gulvarealet. 
  • Leietaker må ha tilgang til eget bad
  • Boligen må oppfylle krav om brannsikkerhet. Dette innebærer blant annet rømningsveier og brannceller.

Se fullstendig oversikt over krav til utleieleilighet på Direktoratet for byggkvalitet.

Krav til utleie av hybel

Har du et ekstra rom du ikke har behov for? Å leie det ut som en hybel er en fin måte å tjene ekstra penger. 

I likhet med når du leier ut en leilighet, må hybelen være godkjent for varig opphold og til det forholdet den skal brukes til. Stort sett gjelder de samme kravene for en hybel som for en leilighet, men det er forskjeller om hybelen regnes som en selvstendig enhet eller ikke. Hybelen er en selvstendig enhet dersom den har egen inngang og er separert fra resten av boligen.

Dersom hybelen ikke er en selvstendig enhet, stilles det noe mindre krav til blant annet brannsikkerhet. Det er heller ikke påkrevd med eget bad, så lenge leietakeren har tilgang på bad og toalett. 

Når krav om godkjent utleiedel ikke oppfylles

Det er du som utleier som må sørge for at alle krav for godkjent utleiedel er fulgt. Hvis ikke kan konsekvensene i verste fall være bøter eller at leietaker går til søksmål mot deg. Spesielt gjelder dette tilfeller som dreier seg om brannsikkerhet og rømningsveier. Ved en brann vil du måtte stå ansvarlig dersom leietakeren ikke kommer seg ut. 

Enklere utleie med Hybel Premium

Er din utleiedel godkjent? Da kan du enkelt finne nye leietakere på Hybel.no. Med Hybel Premium får du også hjelp med innkreving av husleie og kan opprette digitale leiekontrakter og depositumskonto

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...