USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Indeksregulering av husleie

Som utleier kan du gå glipp av store summer dersom du ikke indeksregulerer husleien. Finn svar på alt du lurer på om indeksregulering her.

Husleieloven gir utleiere mulighet til å øke husleien ved en indeksregulering. Mange utleiere benytter seg derimot ikke av denne muligheten, og kan potensielt gå glipp av tusenvis av kroner i året.

I denne artikkelen finner du svar på:

  • Hva er indeksregulering
  • Hvordan bestemmes det
  • Hvorfor bør du indeksregulere leien
  • Hvordan skal regulering av gjennomføres
  • Mal for varsling av indeksregulering

Hva er indeksregulering av husleie?

Indeksregulering av husleie betyr at husleien blir endret i tråd med den generelle prisutviklingen i samfunnet. Indeksreguleringen regulert av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, og kan ikke overstige denne.

Hvorfor bør leien indeksreguleres?

Konsumprisindeksen følger den generelle prisutviklingen i markedet og inflasjon. Varer blir dyrere og utgiftene større, mens lønningene går opp. Med andre ord blir kronen mindre verdt over tid. Indeksreguleringen skal dekke denne endringen. Det vil derfor si at dersom husleien ikke blir indeksregulert, går den i prinsippet ned. Leietakeren betaler mindre for å bo der, ettersom kronen er mindre verdt.

Hvordan skal regulering av gjennomføres?

En utleier kan ikke indeksregulere husleien før tidligst 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått, ifølge Husleieloven. Etter det kan leien reguleres en gang i året.

Leien kan ikke økes mer enn konsumprisindeksen satt av Statistisk sentralbyrå. Den kan du til enhver tid finne oppdatert på deres nettsider.

Leietakeren skal varsles skriftlig minst 30 dager før økningen av husleien trer i kraft.

Enklere utleie med Hybel Premium

Med Hybel Premium kan du indeksregulere husleien for dine utleieenheter med noen få klikk. Når det er på tide med en ny regulering vil du få automatisk påminnelse om det, sånn at du unngår å gå glipp av potensielle leieinntekter.

Gjennom Hybel Premium kan du også opprette digitale leiekontrakter og depositumskonto gjennom Lea bank.

Prøv Hybel Premium gratis i dag.

 

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...