Utleiekjempen Hybel.no fortsetter den sterke veksten

Hybel.no fortsetter å tette gapet mot Finn.no som markedsplass for annonsering av bolig til leie. Daglig leder, Christian Rasmussen, sier de opplever en solid økning, og anslår at Hybel.no vil formidle ca 130.000 til leie og ønskes leid annonser i 20...

Indeksregulering av husleie

Som utleier kan du gå glipp av store summer dersom du ikke indeksregulerer husleien. Finn svar på alt du lurer på om indeksregulering her.

Husleieloven gir utleiere mulighet til å øke husleien ved en indeksregulering. Mange utleiere benytter seg derimot ikke av denne muligheten, og kan potensielt gå glipp av tusenvis av kroner i året.

I denne artikkelen finner du svar på:

  • Hva er indeksregulering
  • Hvordan bestemmes det
  • Hvorfor bør du indeksregulere leien
  • Hvordan skal regulering av gjennomføres
  • Mal for varsling av indeksregulering

Hva er indeksregulering av husleie?

Indeksregulering av husleie betyr at husleien blir endret i tråd med den generelle prisutviklingen i samfunnet. Indeksreguleringen regulert av Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, og kan ikke overstige denne.

Hvorfor bør leien indeksreguleres?

Konsumprisindeksen følger den generelle prisutviklingen i markedet og inflasjon. Varer blir dyrere og utgiftene større, mens lønningene går opp. Med andre ord blir kronen mindre verdt over tid. Indeksreguleringen skal dekke denne endringen. Det vil derfor si at dersom husleien ikke blir indeksregulert, går den i prinsippet ned. Leietakeren betaler mindre for å bo der, ettersom kronen er mindre verdt.

Hvordan skal regulering av gjennomføres?

En utleier kan ikke indeksregulere husleien før tidligst 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått, ifølge Husleieloven. Etter det kan leien reguleres en gang i året.

Leien kan ikke økes mer enn konsumprisindeksen satt av Statistisk sentralbyrå. Den kan du til enhver tid finne oppdatert på deres nettsider.

Leietakeren skal varsles skriftlig minst 30 dager før økningen av husleien trer i kraft.

Enklere utleie med Hybel Premium

Med Hybel Premium kan du indeksregulere husleien for dine utleieenheter med noen få klikk. Når det er på tide med en ny regulering vil du få automatisk påminnelse om det, sånn at du unngår å gå glipp av potensielle leieinntekter.

Gjennom Hybel Premium kan du også opprette digitale leiekontrakter og gratis depositumskonto gjennom OBOS-banken.

Prøv Hybel Premium gratis i dag.

 

Relaterte artikler:

Utleiekjempen Hybel.no fortsetter den sterke veksten

Hybel.no fortsetter å tette gapet mot Finn.no som markedsplass for annonsering av bolig til leie. Daglig leder, Christia...

Dette er dine rettigheter som leietaker

Hvilke krav har du egentlig som leietaker, og hva skal du gjøre for å unngå å bli utnyttet? Husleieloven har flere regle...

Utleiers plikter og ansvar

Når man inngår et leieforhold mellom en utleier og leietaker, oppstår det visse plikter og rettigheter. Noen er kontrakt...