USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av et leieforhold er mulig både for utleier og leietaker, så lenge man følger bestemmelsene i leiekontrakten. Her finner du alt om oppsigelse av et leieforhold.

Det kan være mange ulike grunner til at man ønsker å si opp et leieforhold, både fra utleier og leiers side. Når og hvordan det gjøres bestemmes av husleiekontrakten, men også av husleieloven.

I denne artikkelen får du hjelp med:

  • Oppsigelse av leieforhold
  • Hvem kan si opp et leieforhold
  • Hvordan si opp et leieforhold
  • Oppsigelse av leieforhold - mal for utleier

Oppsigelse leiekontrakt

Muligheten for oppsigelse av et leieforhold kommer an på hva slags leiekontrakt leier og utleier har inngått. Dersom kontrakten er tidsubestemt kan den sies opp av begge parter, men med en oppsigelsestid. Om ikke annet er avtalt i kontrakten, er oppsigelsestiden på tre måneder.

Dersom dere har en tidsbestemt leiekontrakt, er det i utgangspunktet bestemt på forhånd når leieforholdet avsluttes. Den kan likevel sies opp av leietaker dersom ikke annet er oppgitt i leiekontrakten.

Av den grunn er det viktig for begge parter å starte leieforholdet med en leiekontrakt som er satt opp riktig. Gjennom Hybel Premium kan du kostnadsfritt opprette og signere digitale husleiekontrakter, som følger Husleieloven. Det er et sikkert og trygt dokument for både leier og utleier.

Oppsigelse av leieforhold - utleier

Det kan være mange grunner for en utleier til å si opp et leieforhold. Det kan være at man skal pusse opp, selge boligen eller bo i den selv. I noen tilfeller kan det også være at leietakeren ikke har oppfylt sine plikter.

Hvilke muligheter utleieren har til å si opp leieforholdet bestemmes av Husleieloven. Den sier at en tidsubestemt leiekontrakt kun kan sies opp i disse tilfellene:

  • Boligen skal brukes av utleieren selv eller noen i hans husholdning.
  • Boligen skal rives eller bygges om.
  • Leieavtalen har blitt misligholdt av leietakeren, som at husleie ikke er betalt eller at ordensregler ikke blir fulgt.
  • Utleier har en saklig grunn.

En saklig grunn kan for eksempel være at boligen skal selges. Er ikke oppsigelsen begrunnet med et av disse fire punktene, er den heller ikke gyldig. Leieboeren trenger da ikke å flytte ut.

Selve oppsigelsen må også være i tråd med Husleieloven. Den skal være skriftlig og begrunnet, og må inneholde opplysninger om at leietaker kan protestere på oppsigelsen skriftlig innen en måned. Husk også å få med at dersom leietaker ikke protesterer mister han retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven.

Her finner du en mal til oppsigelse som følger Husleieloven. Da er du sikret at oppsigelsen inneholder det loven krever, og ikke kan erklæres ugyldig.

Slik kan leietaker si opp leieforholdet

Vil du si opp leieforholdet der du bor, bør du først sjekke hva som står i leiekontrakten din om oppsigelse. Ifølge Husleieloven kan en oppsigelse skje muntlig eller skriftlig, men i noen leiekontrakter er det bestemt at det skal være skriftlig. Det kan uansett være lurt å sende oppsigelsen skriftlig, sånn at det i ettertid ikke oppstår uenigheter om når oppsigelsen gjaldt fra. Du trenger ikke oppgi en grunn til at du vil flytte ut.

Har du en tidsubestemt kontrakt kan den sies opp når som helst, men merk at noen kontrakter bestemmer at leieforholdet ikke kan sies opp de første månedene.

Oppsigelsestiden er som oftest på tre måneder, om ikke annet er oppgitt i kontrakten. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i måneden etter. Altså om du sier opp 2. januar må du også betale leie for februar, mars og april. Under oppsigelsestiden må du betale full leie, selv om du flytter under denne perioden.

Derfor er riktig leiekontrakt viktig ved oppsigelse

Uansett om du er utleier eller leietaker er leiekontrakten viktig når du skal si opp leieforholdet. Den sikrer dine rettigheter. Sørg for å starte leieforholdet på best mulig måte med en leiekontrakt som omtaler alle viktige temaer, men som også følger lover og regler. Da slipper du å få problemer når du ønsker å si opp leieforholdet.

Med Hybel Premium kan du opprette digitale leiekontrakter som er utformet i henhold til Husleieloven. Hybel Premium er en forvaltningstjeneste for både små og store utleiere.

Prøv Hybel Premium kostnadsfritt i tre måneder.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...