Eiendomsselskapene strømmer til innovativ forvaltningsplattform

Hybel Premium, selskapet som nå er en del av Visma-familien, har de siste årene etablert seg som Norges største og mest komplette plattform for eiendomsselskaper som har boliger i sin portefølje. Med en NPS på >70 er kundene selskapets fremste amb...

Utkastelse av leietaker

Har du en leietaker som bryter reglene eller ikke betaler for seg? Disse mulighetene har du for utkastelse av leietaker.

Det er aldri gøy å måtte ty til utkastelse av leietaker. Her kan du likevel gjøre prosessen litt enklere ved å finne nyttig informasjon om:

  • Utkastelse og mulighet for utkastele fra leilighet
  • Hvilke regler gjelder for utkastelse
  • Hvordan gjennomføres utkastelse av leietaker
  • Hvordan skrive varsel om utkastelse - mal

Regler om utkastelse

Når du velger å starte prosessen med utkastelse av en leietaker må du forholde deg til et sett av regler gjennom Tvangsfullbyrdelsesloven. Du som utleier kan aldri kaste ut leietakeren selv. Det er det kun namsmannen som kan gjøre.

Det første du må gjøre er å varsle leier om at du kommer til å begjære utkastelse. Leieboeren har da to uker på seg til å rette seg etter varselet, for eksempel betale leien han skylder. Om det ikke skjer kan du sende en begjæring om utkastelse til namsmannen.

For å kunne begjære utkastelse må du ha et tvangsgrunnlag. Det kan være:

  • Ubetalt leie
  • Tidsbestemt avtale har utløpt
  • Oppsigelsestiden har utløpt
  • Andre vesentlige brudd på leiekontrakten

Noe av det viktigste du som utleier kan gjøre, er å sikre deg for utkastelse gjennom husleiekontrakten. I den bør du ha med en utkastelsesklausul, for eksempel om leien ikke blir betalt.

Har du med en utkastelsesklausul i leiekontrakten holder det at leieren skylder én krone i husleie. Hvis man ikke har med en slik klausul, er det litt vanskeligere. Da må det være snakk om at man skylder leie for flere måneder.

Se her hvordan vi kan hjelpe deg med å sette opp trygge leiekontrakter.

Varsel om utkastelse - mal

For å sette i gang prosessen med utkastelse må du først varsle leietakeren skriflig. Varselet skal opplyse om at han har to uker på å flytte ut. Hvis ikke kommer det til å bli begjært utkastelse.

Det er veldig strenge krav for hva dette varselet skal inneholde. Her kan du laste ned en mal for varsel om utkastelse:

Begjære utkastelse

Dersom leietakeren fortsatt ikke flytter ut etter to uker, må du sende inn en begjæring om utkastelse til namsmannen eller tingretten. Pass på at du fyller ut dette nøye. Det er mange krav til hva begjæringen må inneholde. På politiets nettsider finner du skjema med begjæring for utkastelse som du kan bruke.

Namsmann eller tingretten vil deretter behandle din sak. Leietaker vil få mulighet til å komme med et motsvar.

Gjennomføring av utkastelse

Dersom namsmann eller tingrett finner ut at det er grunn til utkastelse, får både utleier og leier beskjed om en dato utkastelsen vil bli gjennomført. Det er namsmannen som står for selve utkastelsen. Dersom leietakeren i mellomtiden flytter ut, vil namsmannen bytte lås på døren.

Om leietaker fortsatt ikke har flyttet får han en frist på å hente tingene sine. Hvis ikke blir de fjernet for leietakers regning.

Merk deg at prosessen med en utkastelse ikke er ferdig før leietakerens eiendeler er fjernet fra boligen. Før det kan han når som helst gjøre opp for seg, og stanse utkastelsen.

Innkreving av utestående husleie

Dersom dere opprettet en depositumskonto ved inngåelse av leieforholdet, kan du kreve å få utbetalt det leieren skylder i husleie og kostnader knyttet til utkastelsen fra denne. Om dere ikke har det, må du sende inn saken til Forliksrådet. Du kan også begjære utlegg sammen med en forliksklage til namsmannen.

Enklere utleie med Hybel Premium

Forvaltningstjenesten Hybel Premium har som mål å gjøre utleiehverdagen enklere for både små og store utleiere. Du kan blant annet opprette og signere digitale leiekontrakter, opprette depositumskonto og du får hjelp med innkreving av husleie.

Ved mislighold kan også vår inkassopartner bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse. Vårt mål er å gjøre utleieprosessen enklere, tryggere og mer effektiv, både for deg og din leietaker.

Hybel Premium har ingen bindingstid og kan testes kostnadsfritt for utleiere i tre måneder.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...