Nyttig info om husleieloven

For at husleieloven skal gjelde må det være en avtale mellom leier og utleier om at leier skal få bruke en bolig mot å betale for bruken. Eksempel:

Hybel automatiserer strømbestilling for leietakere i samarbeid med Talkmore

Hybel automatiserer strømbestilling for leietakere i samarbeid med Talkmore

Hybel fortsetter å eliminere pain-points for utleiere og utleieselskaper i Norge. Nå automatiserer vi også strømbestilli...