USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Depositumskonto

Skal du opprette depositumskonto? Enten du er utleier eller leietaker - her er alt du trenger å vite om depositumskonto.

Ved utleie av en bolig er det vanlig at utleieren krever et depositum eller en depositumsgaranti. Det er for å sikre seg mot eventuelt uteblitt husleie eller ødeleggelser. Men det er en del lover og regler rundt en depositumskonto som må følges.

Her finner du det du trenger å vite om:

  • Hva er depositumskonto
  • Hvordan opprette depositumskonto
  • Hvilke regler gjelder for en depositumskonto
  • Hvordan avslutte en depositumskonto
  • Hvordan kreve penger fra en depositumskonto

Hva er en depositumskonto

Depositumet som betales kan ikke settes inn på en vanlig konto som eies av utleier eller leietaker. Det er for å sikre at ingen av dem tar ut penger derfra uten den andres samtykke. Derfor er man nødt til å opprette en egen depositumskonto, kun for dette formålet.

Det vanligste er å opprette en depositumskonto i utleierens bank, hvor også kontoen leien betales inn på er.

Hvordan opprette depositumskonto

De fleste banker tilbyr depositumskonto, men det er vanligst å bruke banken til utleier. En depositumskonto kan enten opprettes på nett via nettbank eller mobilbank, eller fysisk i banken. Ønsker du å gå i banken må både utleier og leietaker komme innom og legitimere seg med pass.

Bruker du derimot mobilbank eller nettbank går det gjerne raskere. Utleier starter prosessen i sin nettbank og leieren får beskjed på SMS og e-post når han skal signere med bank-ID. Mange banker krever at både utleier og leier er registrert hos dem før man kan opprette kontoen.

Når du oppretter en ny depositumskonto er normalt å betale et gebyr. Hvor stort gebyret er varierer fra bank til bank og på kundeforholdet ditt til banken. Vanlige priser er mellom 500 kroner og 1500 kroner. Dette betaler utleieren.

Du kan også opprette depositumskonto gjennom hybel.no. For alle Hybel Premium kunder er det enkelt å opprette depositumskonto i Lea bank. Denne opprettes automatisk etter signering av  husleiekontrakten og du har alltid oversikt over status på innbetaling på din profil på Hybel.

Depositumskonto regler

Husleieloven regulerer hvordan depositum og depositumskonto skal behandles. Loven sier at et depositum maks kan tilsvare seks måneders husleie, men det finnes ingen nedre grense.

Det er ulovlig og kan være straffbart av utleier å sette depositumet inn på en vanlig konto han disponerer. Det samme er det å få depositumet utbetalt kontant.

Kontoen må være sperret og stå i leierens navn. Dersom det er et gebyr på å opprette kontoen er det utleier som skal betale det. Renter som påløper under leieperioden går til leietakeren.

Hvordan avslutte en depositumskonto

Når leieforholdet opphører skal også depositumskontoen avsluttes. Er all leie betalt og det ikke er noen skader på boligen, skal leieren ha tilbake pengene med renter.

For å få pengene utbetalt må han si i fra til banken etter han har flyttet ut. Det kan gjøres via nettbank, men du må ha med depositumkontonummer, dato for når leieforholdet opphørte og hvilken konto du vil ha utbetalt pengene til.

Banken vil da sende et varsel til utleieren. Utleier har fem uker på seg til å sende inn et motkrav. Dersom han ikke gjør det, er banken pliktig til å betale ut depositumsbeløpet til leieren.

Hvordan kreve penger fra en depositumskonto

I tilfeller der leien ikke er blitt betalt eller utleier mener noe skal erstattes eller repareres, kan han kreve penger fra depositumskontoen. Han må da sende skriftlig varsel til banken. Om det gjelder manglende husleie må varselet til banken inneholde depositumkontonummer, dato for når leiefoholdet opphørte, hvilke måneder det ikke er betalt leie og hvor mye leieren skylder.

Leieren har da fem uker på seg med å komme med et motkrav. Dersom han gjør det må saken tas til Husleietvisteutvalget eller Forliksrådet for å avgjøres der. Om han ikke gjør det, vil utleierens krav bli utbetalt fra depositumskontoen.

Gjelder kravet andre ting enn husleie, som for eksempel skade på bolig, må det reises sak i Husleietvisteutvalget eller Forliksrådet. Her blir det avsagt dom som banken må følge. Du må dokumentere til banken at det er reist søksmål, sånn at pengene ikke blir utbetalt til leieren før dommen er klar.

Enklere depositum med Hybel

Som Hybel Premium-kunde kan du opprette depositumskonto for dine leietakere i Lea bank. Kontoen opprettes etter at leiekontrakten er signert og står i leierens navn. Du får automatisk melding om innbetaling og kan også enkelt avslutte kontoen ved å opprette og signere utflyttingsprotokoll med leietaker. Gjennom Hybel Premium kan du også opprette digitale leiekontrakter. Vi hjelper deg med innkreving av husleien og ved eventuelle mislighold kan vår inkassopartner bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse.

Prøv Hybel Premium gratis i tre måneder.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...