Utleiekjempen Hybel.no fortsetter den sterke veksten

Hybel.no fortsetter å tette gapet mot Finn.no som markedsplass for annonsering av bolig til leie. Daglig leder, Christian Rasmussen, sier de opplever en solid økning, og anslår at Hybel.no vil formidle ca 130.000 til leie og ønskes leid annonser i 20...

Standard leiekontrakt for bolig

En god leiekontrakt er viktig for både utleier og leietaker. Her får du alt du trenger å vite om husleiekontrakter.

Leiekontrakt er det viktigste dokumentet mellom en utleier og en leietaker. Det er denne som setter rammene for hele leieforholdet. Den er også svært nyttig om det skulle oppstå uenigheter. Derfor er det viktig at leiekontrakten er satt opp på riktig måte.

Her har vi samlet det du bør vite om:

  • Viktigheten av leiekontrakt
  • Hva bør en leiekontrakt inneholde
  • Hvilke typer leiekontrakter som finnes

Standard leiekontrakt for bolig - derfor er det viktig

Leiekontrakten er en skriftlig avtale mellom utleier og leier som skal sikre begge rettigheter, men også plikter. Dersom det skulle oppstå en tvist kan det være lettere å løse den med utgangspunkt i kontrakten.

Det er derfor viktig for begge parter å ha en god leiekontrakt der alle grunnleggende områder i leieforholdet er omtalt. Da slipper man i ettertid å krangle om hvem som skal betale for internett, når leien skal betales eller hvor lenge i forveien man må si opp før man flytter ut.

Det er ikke påkrevd å ha en leiekontrakt mellom utleier og leier, men det er absolutt anbefalt.

Hva bør leiekontrakten inneholde

En standard leiekontrakt må inneholde hvem som er utleier og hvem som er leier. Den bør også si noe om boligen som leies ut, hva leien er og hva den inkluderer (strøm, internett, TV og lignende). Du må også ha med leieforholdets varighet og oppsigelsestid.

I tillegg er det lurt å ha med noe om disse punktene:

  • Sikkerhet ved hjelp av et depositum.
  • Utkastelsesklausul - det vil si at et leieforhold blir avsluttet om leien ikke blir betalt.
  • Når husleien kan økes.
  • Eventuelle andre plikter eller forbud, som at det ikke er tillatt med dyr.

Ulike typer kontrakter

Det finnes i hovedsak to typer leiekontrakter; tidsbestemt og tidsubestemt.

Med en tidsbestemt leiekontrakt er det bestemt på forhånd når leieforholdet starter og når det avsluttes. Altså det opphører etter en bestemt tid. Da må leietakeren flytte ut uten at utleier trenger å sende en oppsigelse.

En tidsbestemt avtale kan i utgangspunktet ikke være kortere enn tre år. Unntaket er om avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig, og utleieren bor i samme hus. Da er minstetiden for kontakten ett år. Merk at dette ikke gjelder boliger som utleieren selv har bruk som egen bolig, og som kun skal leies ut midlertidig.

En tidsbestemt leieavtale kan kun sies opp før den utløper dersom det er avtalt eller at utleier har unnlatt å opplyse skriftlig om at avtalen er uoppsigelig i leietiden.

Det er viktig at en tidsbestemt leiekontrakt følger reglene i Husleieloven. Hvis ikke blir den automatisk en tidsubestemt avtale. Sørg derfor for at du har en god leiekontrakt. Med Hybel Premium kan du opprette digital leiekontrakt som er trygg for både utleier og leietaker.

Er leiekontrakten tidsubestemt, er det ikke satt en dato der leietakeren er nødt til å flytte ut. Leieforholdet kan derfor sies opp av begge parter når man ønsker det. Om ikke annet er avtalt er oppsigelsestiden tre måneder. Oppsigelsestiden løper fra oppsigelsen kommer frem.

Digital leiekontrakt

Sørg for at du er godt sikret med en god leiekontrakt. Gjennom Hybel Premium kan du gratis opprette trygge og sikre husleiekontrakter digitalt. Kontrakten sikrer at alle regler er fulgt og er derfor nyttige både for leier og utleier.

Den digitale kontrakten signeres elektronisk, og lagres, sånn at dere alltid har enkel tilgang på den. Den er også svært brukervennlig og det hele kan gjøres via mobil.

Etter signering kan dere også opprette gratis og sikker depositumskonto gjennom OBOS-banken. Hybel Premium er egnet for både små og store utleiere. Målet er å gjøre hverdagen enklere for utleier og husleieprosessen tryggere for leietaker.

Prøv Hybel Premium gratis i tre måneder.

Relaterte artikler:

Utleiekjempen Hybel.no fortsetter den sterke veksten

Hybel.no fortsetter å tette gapet mot Finn.no som markedsplass for annonsering av bolig til leie. Daglig leder, Christia...

Dette er dine rettigheter som leietaker

Hvilke krav har du egentlig som leietaker, og hva skal du gjøre for å unngå å bli utnyttet? Husleieloven har flere regle...

Utleiers plikter og ansvar

Når man inngår et leieforhold mellom en utleier og leietaker, oppstår det visse plikter og rettigheter. Noen er kontrakt...