Eiendomsselskapene strømmer til innovativ forvaltningsplattform

Hybel Premium, selskapet som nå er en del av Visma-familien, har de siste årene etablert seg som Norges største og mest komplette plattform for eiendomsselskaper som har boliger i sin portefølje. Med en NPS på >70 er kundene selskapets fremste amb...

Utleiemegler eller utleieplattform?

Det kan virke enkelt og trygt å søke hjelp fra en utleiemegler når man skal leie ut egen bolig. Spørsmålet en må stille seg er hvor mye det er verdt at noen tar hele jobben for deg.

V
il du betale 30.000,- eller 720,-? Det finnes enkle og trygge løsninger i dag som gjør at du kan beholde mesteparten av husleien selv. 

Utleiemegler eller utleieplattform? 


Det er litt å tenke på når du skal leie ut boligen din. Du skal finne en god leietaker som er betalingsdyktig, ikke støyer eller skaper problemer for verken deg eller naboene. Du må sette opp juridisk vanntette leiekontrakter, og du må holde orden på betalingene fra leietakeren. 

Du kan velge å sette bort hele jobben til en utleiemegler eller du kan bruke en utleieplattform som Hybel Premium. Ved første øyekast kan en utleiemegler virke som det lette valget, men dette er en kostnad du enkelt kan unngå med bare litt egeninnsats. Hybel Premium har nemlig alt du trenger for å kunne administrere leieforholdene dine selv, uten at du behøver å være verken jurist , regnskapsfører eller utleieekspert.  

Hva gjør en utleiemegler og hva koster tjenestene? 

En utleiemegler kan sammenlignes med en eiendomsmegler og bistår med alt det praktiske rundt boligutleie. De vil estimere leiepris, annonsere boligen, gjennomføre visninger, sjekke kreditt og referanser til potensielle leietakere. De vil også ordne husleiekontrakten og kreve inn depositum. I tillegg lover de å følge opp din leietaker på en god måte uten at du skal bli unødig forstyrret. Alt dette gjøres veldig manuelt i dag og det er du som betaler dyrt for tjenestene. Den løpende kostnaden er ofte fra 5 til 10 prosent av husleien per måned. I tillegg må du betale et etableringsgebyr som tilsvarer en hel månedsleie og ofte bli du belastet med kostnader til annonsering og visninger.

Har du en bolig som koster 15.000kr å leie betaler du fort over 30.000,- til en utleiemegler for det første året du leier ut.

Ved hjelp av Hybel Premium kan du enkelt gjøre denne jobben selv. 

Hybel Premium: enkel, trygg og effektiv utleie til 59,- i måneden.

Noen tenker at å drive med utleie er krevende både tidsmessig og kompetansemessig. Derfor har vi i Hybel tenkt på alt knyttet til utleie, slik at du slipper. Og alt kan du gjøre fra mobilen din, om du ønsker.

Du kan enkelt finne riktig leiepris til din bolig, annonsere din bolig gratis og bli kontaktet av eller selv søke blant tusener av verifiserte leietakerprofiler.

Som utleier kan du enkelt opprette og signere en digital husleiekontrakt med bankID. Depositum eller leiegaranti opprettes automatisk. Plattformen din automatiserer innkreving av husleien og sørger for at du har full oversikt over leieforholdene dine slik at du slipper å stresse med det administrative rundt utleie av bolig. 

Med Hybel Premium får du ikke noen dyre etableringskostnader eller løpende provisjoner. Hos oss får du  juridisk vanntette husleiekontrakter, automatisk opprettelse av depositumskonto, innkreving og purring av husleien, overtakelsesprotokoller du oppretter med mobilen din, indeksregulering, god  support og hjelp ved mislighold dersom det skulle oppstå problemer med å få innbetalt leien.

I tillegg har du tilgang til markedsplassen der du kan kommunisere direkte med potensielle leietakere og avtale visning med kredittsjekkede leietakere.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller hjelp til å komme i gang med din nye utleieplattform.

Her kan du lese mer utfyllende om Hybel Premium og funksjonene som inngår

Her kan du lese om hva eksisterende kunder synes om Hybel Premium

Hva inngår i Hybel Premium?


Utleieplattformen Hybel Premium har markedets desidert laveste pris; det koster bare 59,- per måned per leieforhold. Med eksempelet hvor du leier ut til 10.000/mnd vil du spare 24.400 ila. det første året, altså en besparelse på 98% sammenlignet med en utleiemegler. Plattformen har snart 14.000 leieforhold under forvaltning.

kunde 2-1

Vi vet at det er viktig å ha noen en kan spørre om hjelp dersom det skulle være nødvendig, derfor tilbyr vi ubegrenset med support. Vi hjelper deg gjerne også med å legge inn dine utleieenheter sammen med deg.

 Dette er noe av det som inngår i Hybel Premium:

 • Finne leietakere: Hybel.no i dag over 530.000 registrerte brukere og formidler ca. 130.000 boligannonser. I flere byer befester Hybel seg nå som den største markedsplassen for boligutleie, så enten om du skal finne bolig eller finne leietakere er Hybel.no sin markedsplass et naturlig sted å starte.

  Flere leietakere har også leietakerbevis som sikrer deres kredittverdighet. Du kan selvfølgelig også finne dine leietakere utenfor Hybel.no. De får da sin egen profil slik du enkelt kan administrere alle aspekter knyttet til utleie på ett sted. 

 • Annonsering av bolig: Det er helt gratis å annonsere på Hybel.no. Du kan enten legge ut boligen din på Hybel og bli kontaktet av leietakere direkte, men du kan også sende melding til de du leietakerne du mener kan være en god match.
 • Dialog med leietakere og deling av dokumentasjon: Utleier og leietaker kommuniserer i sanntid vedrørende leieforholdet gjennom meldingsplattformen. Alle papirer ligger digitalt tilgjengelig slik en ikke behøver å sende dokumenter manuelt, og leietaker kan hente ut leiekontrakten selv.  Dette betyr også at du som utleier kan føle deg trygg når du vet at alt er på stell. Du kan også sende melding til alle leietakere i ett bygg. Ifra ett sted finner du leiekontrakter, betalingsstatus og du oppretter inn- og utflyttingsprotokoll.
 • Trygg husleiekontrakt med BankID-signering: På Hybel kan du enkelt opprette og signere husleiekontrakter. Hybel sin husleiekontrakt følger husleielovens bestemmelser og er kvalitetssikret av jurister. Du kan selvsagt også registrere dine eksisterende leiekontrakter slik at du også får full oversikt på hele din utleieportefølje.

  Utleier oppretter og fyller ut leiekontrakten, og begge parter signerer digitalt med BankID. Kopi av kontrakten lagres på plattformen og kan sendes på mail. Dersom man vil gjøre endringer i kontrakten gjøres dette enkelt med få klikk, og endringene speiles videre i systemet slik du slipper å endre samme ting flere steder. 

 • En smart plattform: Dersom du har egne husordensregler eller avtaler du har gjort med din leietaker legger du dette inn i kontrakten. Plattformen vil huske denne informasjonen neste gang du oppretter leiekontrakt. Du kan fritt redigere kontrakten frem til du har signert kontrakten. Dersom du ønsker å endre kontrakten etter at leietaker har signert, vil leietaker automatisk få en ny melding og beskjed om å signere på ny. Noen ganger ønsker utleier å ta betalt for ekstra kostnader fra leietaker, eller leietaker kan ha lagt ut på vegne av utleier. Dette kan for eksempel være dersom leietaker har mistet nøklene eller har lagt ut penger for ny vaskemaskin hvor utleier skal dekke kostnaden. Slike utlegg støttes selvfølgelig i plattformen.

 • Depositumskonto eller depositumsgaranti til gode vilkår: Depositumskonto opprettes enkelt i forbindelse med signering av leiekontrakten. Vi tilbyr også en svært god løsning for depositumsgaranti gjennom vår partner Tryg.no. Utleier har den sammen sikkerheten ved Depositumsgaranti som ved et vanlig depositum. Dersom leietaker ikke klarer å betale et rettmessig krav til utleier, vil Tryg være din garantist og utbetale skyldig beløp.

 • Overtakelsesprotokoller: Inn- og utflyttingsprotokoller støttes selvfølgelig, og selvfølgelig også på mobil. Her kan dere skrive notater, ta bilder og signere digitalt når dere står sammen i boligen.
 • Indeksregulering: Husleien kan indeksreguleres én gang i året, basert på utviklingen i konsumprisindeksen. u får en påminnelse hver gang det er på tide å indeksregulere en kontrakt. Hvis du har mange kontrakter, kan du også enkelt se hvilke kontrakter som ikke er indeksreguler

 • Full oversikt over alle leieforhold:  Eiendomsoversikten gir deg fullstendig oversikt over dine eiendommer og utleiestatus på disse. Du ser hvem som bor hvor og inntekt per eiendom, og du kan sende meldinger til alle som bor på eiendommen. Du kan også legge inn notater, huskelister og gjøremål på eiendommene. Du har til enhver tid full oversikt over husleie som forfaller og status på innbetalingene dine. Systemet purrer også leietaker på innbetalingen iht. avtalt dato som står i leiekontrakten. Listen kan filtreres på periode, bolig og leietaker. For den aktuelle betalingen kan du også endre leiesum, forfallsdato eller registrere en manuell innbetaling.

 • Innkreving av husleie:

  Leietaker varsles hver måned, 15 dager før husleien forfaller. Varslingen inneholder all relevant betalingsinfo og skjer både på e-post og SMS.  Så snart betaling er registrert inn på vår konto oppdateres status i betalingsoversikten, og utleier får melding om innbetaling. Dersom leietaker ikke betaler ved forfall følger vi opp med automatiske påminnelser og inkassovarsel:

  1. Det sendes påminnelser ved utgangen av 1. og 5. virkedag ved uteblitt betaling
  2. Det sendes inkassovarsel dersom husleie ikke er betalt innen 14 dager.
  3. Utleier får mulighet til å overføre kravet til vår inkassopartner dersom husleie ikke er betalt innen 14 dager etter inkassovarsel er sendt
   
 • Inkasso: Hvis det går 14 dager fra inkassovarsel er sendt og leietaker fremdeles ikke har betalt husleien vil du få mulighet til å overføre saken til vår inkassopartner Hammersborg Inkasso. Du vil få melding fra oss når det er på tide å opprette inkassosak. Saken sendes til Hammersborg Inkasso som kontakter deg for videre saksgang. Vanligvis vil det sendes betalingsoppfordring og varsel om fravikelse til leietaker. Hvis leietaker ikke betaler innen 14 dager etter at varsel om fravikelse er sendt vil saken kunne oversendes til namsmannen for gjennomføring av fravikelse.
 • Avslutning av leieforholdet: Hybel Premium sin enkle prosess for avslutning av leieforholdet sikrer at lovens formkrav blir møtt. Når begge parter har signert utflyttingsprotokollen kan den sendes til banken for oppgjør av depositumskonto. Dersom du har opprettet depositumskonto i OBOS-banken via Hybel, blir utflyttingsprotokollen automatisk oversendt til banken etter signering.

 • Regnskapsrapporter: Systemet genererer regnskapsrapporter som forenkler regnskapsføringen betraktelig. Det er også lagt opp integrasjoner mot de største regnskapssystemene for automatisk bokføring. Du kan enkelt sette opp automatisk utsending til regnskap eller ta ut og sende rapportene selv.

  Med Hybel Premium er det ikke nødvendig å føre alle forfall og innbetalinger per leietaker manuelt. Hybel Premium fungerer som et forsystem til regnskapssystemet, og på grunn av dette er det ikke nødvendig å føre en fullstendig kundespesifikasjon for leietakere i regnskapssystemet - det er tilstrekkelig å føre aggregerte tall eller samlesummer. Selve kundespesifikasjon ligger på Hybel og dette utgjør dermed en underspesifikasjon til kontospesifikasjonen i regnskapssystemet.

Med Hybel Premium er det er slutt på å bekymre seg om leien blir betalt. Du sparer tid, penger, unngår feil og unødig hodebry. Vi hjelper deg med å bli en mer effektiv boligutleier, og gjør livet ditt enklere ved å automatisere og digitalisere mange av prosessene du i dag gjør manuelt.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...