USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Tips til deg som skal leie ut leilighet

Uavhengig om du driver med utleie i større eller mindre skala er det viktig å gjøre ting rett. Slik unngår begge parter uoverensstemmelser og får et godt leieforhold med hverandre. Her har vi samlet gode tips til deg som skal leie ut boligen.

 

1. Finn gode leietakere

Gode leietakere er viktig. Selv om de fleste har gode intensjoner og er gode betalere, vil det alltid være noen som er mindre pålitelige. Litt ekstra research før du leier ut kan spare deg mye hodebry senere.

På Hybel.no kan du både sette inn annonse for bolig til leie eller lete blant bolig ønskes leid-annonser. Markedsplassen til Hybel har over 530.000 registrerte brukere, og her formidles også over 130.000 boligannonser. Her kan leietakere selv opprette profil, og utleier kan kontakte potensielle leietakere direkte. Det er også gratis for leietakere å opprette et leietakerbevis, noe som viser at leietaker er en sikker betaler. 

Du kan enkelt kommunisere direkte med potensielle leietakere gjennom Hybel:

 

2. Avtal konkrete visningsdatoer og kommuniser disse i annonsen

Spesielt i perioden fra mai til september er trykket på leiemarkedet høyt og du risikerer å bli nedringt av interesserte leietakere. Ved å være tydelige på visningsdatoer og forventninger rundt visning kan du begrense antallet spørsmål i forbindelse med dette, og i stedet få mange til å besøke nettopp din leilighet. 

3. Husk å opprette separat depositumskonto, og å skrive leiekontrakt.

Depositumskonto gir sikkerhet til både leietaker og deg selv. Depositumskonto og husleiekontrakt med BankID-signering kan du opprette på Hybel. 

 

4. Sørg for å ha en såkalt utkastelsesklausul i kontrakten.

Vil du kaste ut leietaker? Da kan du søke namsmyndighetenes hjelp til å avslutte leieforholdet hvis husleien uteblir. Uten slik utkastelsesklausul tar utkastelse vesentlig lenge tid.

Ved mislighold kan vår inkassopartner bistå med videre innkreving og eventuell utkastelse når man benytter vår utleieplattform Hybel Premium

5. Gå gjennom leiligheten nøye sammen med leietaker før kontrakten underskrives.

Gå sammen over leieobjentekt og notér mangler og avvik slik at det ikke blir diskusjoner på dette i etterkant. En innflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved innflytting, og bør inneholde følgende:

  • Overleveringsdato
  • Antall nøkler som er overlevert
  • Måleravlesning for strøm og vann dersom disse ikke er inkludert i månedsleie
  • Inventarliste med eventuelle merknader
  • Merknader knyttet til feil og mangler ved boligen
  • Bilder som dokumenterer boligens tilstand

Ved overlevering kan du enkelt opprette en digital innflyttingsprotokoll gjennom Hybel Premium.

8. Hold rede på abonnement for strøm, telefoni og bredbånd for leiligheten.

Det er viktig å skille klart mellom hva som skal belastes hhv. leietaker og utleier. Hybel automatiserer nå strømbestilling for leietakere, og leietakere kan nå enkelt bestille strøm i forbindelse med signering av leiekontrakten.

Som utleier kan du gjøre deg selv mer attraktiv ved å gjøre dette inkludert, men vær samtidig klar over at dette kan være variable kostnader. 

9. Avtal gjerne en inspeksjon av leiligheten 14 dager etter utleieforholdet har startet.

Da fremstår du som seriøs og ansvarlig over for leietakere, og for også opprettet en god kontakt allerede fra starten. Det er ofte bedre å avklare eventuelle tvilstilfeller tidlig, fremfor å anta at det går seg til etterhvert. Leietakere vil som oftest trenge litt tid på å bli kjent med leiligheten, og det er derfor greit at dette tas litt etter at de har kommet seg på plass i boligen.

10. Du kan indeksregulere leien

Indeksregulering er endring av husleien i tråd med prisutviklingen. Indeksreguleringen må ikke utgjøre mer enn endringen i konsumprisindeksen. Tips: Konsumprisindeksen og kalkulator for utregning av ny leie finnes på Statistisk sentralbyrå sine internettsider: www.ssb.no

Både leier og utleier kan kreve endring hvis:
• det har gått minst ett år fra husleien ble fastsatt eller endret sist gang, og
• du gir skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen settes i verk.

Med Hybel Premium kan du indeksregulere husleien for dine utleieenheter med noen få klikk. Når det er på tide med en ny regulering vil du få automatisk påminnelse om det, sånn at du unngår å gå glipp av potensielle leieinntekter.

 

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...