USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Overtakelse og innflytting i utleiebolig

Her er noen tips til hvordan overtakelse av utleiebolig kan gjøres slik det ikke oppstår uoverensstemmelser senere.

Gå gjennom leiligheten nøye sammen med leietaker før kontrakten underskrives. Gå sammen over leieobjentekt og notér mangler og avvik slik at det ikke blir diskusjoner på dette i etterkant. En innflyttingsprotokoll benyttes for å dokumentere leieobjektets stand ved innflytting, og bør inneholde følgende:

  • Overleveringsdato
  • Antall nøkler som er overlevert
  • Måleravlesning for strøm og vann dersom disse ikke er inkludert i månedsleie
  • Inventarliste med eventuelle merknader
  • Merknader knyttet til feil og mangler ved boligen
  • Bilder som dokumenterer boligens tilstand

Ved overlevering kan du enkelt opprette en digital innflyttingsprotokoll gjennom Hybel Premium.

Hold rede på abonnement for strøm, telefoni og bredbånd for leiligheten.

Det er viktig å skille klart mellom hva som skal belastes hhv. leietaker og utleier. Hybel automatiserer nå strømbestilling for leietakere, og leietakere kan nå enkelt bestille strøm i forbindelse med signering av leiekontrakten.

Som utleier kan du gjøre deg selv mer attraktiv ved å gjøre dette inkludert, men vær samtidig klar over at dette kan være variable kostnader. 

Avtal gjerne en inspeksjon av leiligheten 14 dager etter utleieforholdet har startet.

Da fremstår du som seriøs og ansvarlig over for leietakere, og for også opprettet en god kontakt allerede fra starten. Det er ofte bedre å avklare eventuelle tvilstilfeller tidlig, fremfor å anta at det går seg til etterhvert. Leietakere vil som oftest trenge litt tid på å bli kjent med leiligheten, og det er derfor greit at dette tas litt etter at de har kommet seg på plass i boligen.

 

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...