USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Dette gjør du når leietaker ikke betaler husleie

Når en leietaker ikke betaler for seg er man som utleier nødt til å gjøre grep. Her får du rådene som skal gjøre prosessen enklere for deg.

Det hender fra tid til annen at man havner i en situasjon der husleien ikke blir betalt. Du som utleier har rettigheter, men også et sett med regler som må følges.

Her finner du alt du trenger vite om:

  • Tiltak når leietaker ikke betaler husleie
  • Mal for varsel ved ubetalt leie
  • Lovverk rundt utkastelse
  • Hvordan prosessen kan gjøres enklere

Når leietaker ikke betaler

Husleien bør være bestemt gjennom leiekontrakten som signeres av leietaker og utleier før leieperioden starter. Som oftest blir leien betalt på forskudd for en måned om gangen til en gitt dato. I kontrakten bør det også være med en utkastelsesklausul som vil si at leieforholdet blir avsluttet om leien ikke blir betalt. Det medfører at du som utleier står sterkere dersom det skulle oppstå en situasjon der leietaker ikke betaler leien.

Se her hvordan Hybel kan hjelpe deg med å sette opp trygge leiekontrakter.

Fra tid til annen kan det skje at leien uteblir, enten den er forsinket eller ikke blir betalt i det hele tatt. Gjentatte forsinkelser og uteblitt leie regnes som brudd på leiekontrakten.

Forsinket leie

Selv om leien ikke blir betalt i tide, betyr ikke det at du kan sparke ut leietakeren. Du kan imidlertid kreve utkastelse, men det er namsmannen som må gjennomføre det. Dette blir regulert gjennom Husleieloven.

Har du med en utkastelsesklausul i leiekontrakten kan du i prinsippet kreve utkastelse dersom leietakeren skylder én krone. Men vær obs på at han har rett til å bli boende dersom leien blir betalt innen utkastelsen er gjennomført.

Det første du som utleier må gjøre når leien er forsinket er å sende ut en purring. I mange tilfeller kan dette være nok til å få leietaker til å betale. Dersom leien fortsatt uteblir er neste skritt å sende et skriftlig varsel om utkastelse i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven.

Varselet bør blant annet inneholde at leietaker må flytte ut dersom leien og eventuelle renter og omkostninger ikke blir betalt.

Her kan du laste ned følgende maler:

Krav om fravikelse

Uteblir leien fortsatt, kan utleier begjære fravikelse. Det vil si at leietaker må flytte ut. Har leiekontrakten en utkastelsesklausul sendes kravet til namsmannen. Hvis ikke må kravet fremmes til tingretten. Merk at det er nødt til å være snakk om et vesentlig utestående beløp dersom tingretten skal behandle saken.

Mens saken behandles har du ikke rett til å kaste ut leietakeren. Dersom du får medhold er det også namsmannen som skal gjennomføre selve utkastelsen. Helt frem til utkastelsen er gjennomført og leietakerens eiendeler er fjernet fra boligen, kan han betale det han skylder. Da vil saken stoppe opp.

Gjentatt forsinket leie

Om leien gang på gang blir betalt forsinket, kan dette også være grunn til hevelse av avtalen. Da er det samme prosess som gjelder.

Ubetalt leie og depositum

Når leietaker flytter inn, er det vanlig å opprette en depositumskonto. Denne tilsvarer som oftest tre måneders leie, og skal blant annet være utleiers trygghet dersom husleien ikke blir betalt. Fra denne kan utleier kreve å få utbetalt utestående husleie og kostnader knyttet til utkastelse.

Dersom det ikke er opprettet en depositumskonto, kan utleier sende inn saken til Forliksrådet.

Husk at det er enkelt for Hybel Premium-kunder å opprette depositumskonto i Lea bank.

Med Hybel Premium

Gjennom forvaltningstjenesten Hybel Premium kan du som utleier få en en enklere hverdag ved å få hjelp med automatisk innkreving av husleie. Dersom leietaker ikke betaler innen fristen, sendes det automatiske påminnelser på e-post og SMS. Etter 14 dager sendes varsel om fravikelse. Blir leien fortsatt ikke betalt, har utleier mulighet til å overføre saken til vår partner for fravikelse som kan bistå med begjæring om fravikelse til namsmannen.

Prøv Hybel Premium gratis i tre måneder.

 

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...