USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Depositum - alt du trenger å vite

Enten du er utleier eller leietaker, vil spørsmål om depositum og depositumskonto dukke opp på et tidspunkt.

Her finner du alt du trenger å vite om:

  • Depositum
  • Hvilke regler som gjelder for depositum
  • Hvorfor depositum er viktig
  • Hvordan man får utbetalt penger fra depositumskontoen
  • Hva leiegaranti eller depositumsgaranti er

Hva er depositum

Det er vanlig at en utleier krever et depositum før noen får flytte inn i boligen han leier ut. Et depositum er et bestemt pengebeløp som leietakeren setter inn på en bankkonto. Hverken leier eller utleier skal ha tilgang på dette beløpet.

Målet er å sikre utleier mot økonomisk tap i leieforholdet. Det kan være at leien ikke blir betalt eller ødeleggelser på boligen. Utleier kan da kreve det økonomiske tapet dekket av depositumet.

Som oftest tilsvarer depositumet tre måneders leie. Det er ingen nedre grense for hva depositumet kan være, men Husleieloven sier imidlertid at det maksimalt kan tilsvare summen av seks måneders husleie.

Hvorfor er depositum viktig

Depositum er en sikkerhet for utleier. Det gjør at han kan leie ut en bolig uten å ta for stor risiko i tilfelle leien ikke skulle bli betalt eller noe blir ødelagt.

Men det er også viktig for leietakeren at det er opprettet en depositumskonto på riktig måte. Det forhindrer at penger blir tatt derfra uten hans samtykke.

Depositum - regler

Depositumet skal ikke utbetales kontant til utleier eller settes inn på hans private konto. Det er faktisk ulovlig og kan være straffbart for utleieren. Mange banker krever at utleier og leietaker går sammen til banken for å opprette en konto i leiers navn. Denne kontoen skal være særskilt, og ingen av dem kan ta ut penger derfra uten samtykke fra den andre.

Beløpet som settes inn kan maksimalt tilsvare seks måneders husleie. Tar banken et gebyr for å opprette depositumskontoen, er det utleier som skal dekke det. Leieren kan kreve å få utbetalt renter på depositumet når leieforholdet og kontoen avsluttes.

Utbetaling av depositum

Når leieforholdet avsluttes betales depositumet tilbake til leieren, dersom ikke utleier har krevd en del av summen. Renter på depositumet betales til leietakeren når kontoen avsluttes.

Dersom du som utleier vil kreve erstatning for leie fra depositumskontoen, må leietakeren samtykke skriftlig. Hvis ikke han er enig må du ta kontakt med banken og dokumentere når leien skulle vært betalt og når leieavtalen opphørte. Dersom du har andre krav, må du gå til sak og få en dom for å få tilbakebetalt kravet ditt.

Depositum - leiegaranti eller depositumsgaranti

Det finnes tilfeller der leietaker ikke har råd til å betale tre til seks måneders husleie eller ikke ønsker å binde opp så mye kapital. Et alternativ er da leiegaranti, også kalt depositumsgaranti. Det vil si at man kjøper en garanti av en tredjepart, til en lavere sum enn det du måtte satt inn på depositumskontoen. Fordelen er at man slipper å binde opp store summer i et depositum.

Hybel tilbyr i samarbeid med Tryg Forsikring depositumsgaranti. Garantien gir samme sikkerhet for utleier som ved vanlig depositum. Depositumsgaranti bestilles og betales på hybel.no. Partene slipper også å opprette kundeforhold og konto i en bank.

Depositumskonto med Hybel Premium

Gjennom Hybel Premium kan du enkelt opprette depositumskonto for dine leietakere. Depositumskonto opprettes automatisk i Lea bank etter signering av kontrakten. Kontoen blir stående i leietakerens navn, som sikrer at alle regler blir fulgt.

Husk også at du på hybel.no enkelt kan opprette og signere husleiekontrakter som er trygge for begge parter. Kontrakten er kvalitetssikret og følger bestemmelsene i husleieloven.

Prøv Hybel Premium gratis i tre måneder

Med Hybel Premium blir din hverdag som utleier enklere, tryggere og mer effektiv. Enten du er en liten eller stor utleier hjelper vi deg med alt fra opprettelse av digitale leiekontrakter til innkreving av husleie og sørger for at du har full oversikt.

Nå kan du prøve Hybel Premium gratis i tre måneder.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...