USBL har fått et løft med Hybel Premium

Sommeren 2023 besluttet Boligbyggelaget USBL seg for å teste forvaltningsplattformen Hybel Premium på et nytt bygg de overtok. Målet var å effektivisere interne prosesser og gi både ansatte og kunder en enklere og bedre hverdag. I dag administrerer U...

Alt om husleie

Hva er husleie, og hva kan avtales som husleie?

Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel 5000 kr per måned.

Er det lov å ta betalt for utgifter i tillegg til husleien?

Det eneste det er lov å ta betalt for i tillegg til husleien er utgifter til: strøm, brensel, vann og avløp hvis disse betales etter målt forbruk. Dette må avtales ved inngåelsen av leieforholdet. Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for andre kommunale avgifter, trappevask og nøkkelgebyr m.m. – slike utgifter skal være inkludert i husleien.

Er det lovlig med forskuddsbetaling?

Ja, men det er ikke tillatt å ta forskuddsbetaling for mer enn én måneds leie.

Hvis det er avtalt at leier skal betale for strøm/brensel og/eller vann/avløp i tillegg til husleien – hvor mye skal leier betale?

Leier skal betale for forbruket sitt. Er det flere beboere i en eiendom, skal utgiftene til strøm og brensel fordeles forholdsmessig mellom disse. Leier kan kreve å få se regnskap med oversikt over fordelingen.

Utgifter til strøm omfatter både nettleien og det faktiske forbruket. Utgifter til brensel er for eksempel utgifter til fyringsolje.

Leier kan tegne et eget strømabonnement hvis det er strømmåler til boligen, eller betale a konto til utleier for strøm og brensel. Betaling a konto vil si at leier betaler et forskudd til utleier til dekning av leiers strømbruk, for eksempel 500 kr per måned. Har leier betalt 500 kr til utleier én måned, og det ved avregningen viser seg at leier har brukt strøm for 700 kr, skal leier betale utleier ytterligere 200 kr denne måneden. I leieavtalen bør dere skrive når forskuddet skal betales, og hvor ofte betalingen skal avregnes mot det faktiske forbruket.

Kan leier betale med arbeid?

Ja, det kan avtales at leier skal arbeide istedenfor, eller i tillegg til å betale husleie. Leier kan for eksempel måke snø, klippe gresset eller pusse opp utleiers bolig.

Hvis leier skal arbeide, bør dere skrive i leieavtalen hva slags arbeid som skal gjøres, hvor ofte, og hva arbeidet er verdt i kroner og øre. Skal leier måke snø i vinterhalvåret, og dette arbeidet er verdsatt til 150 kr per gang, skal denne summen trekkes fra i husleien.

Kan husleien endres?

Ja, både utleier og leier kan kreve endring i husleien. Det finnes kun to måter å endre husleien på: Indeksregulering eller tilpasning til gjengs leie. Det er ulovlig å endre husleien på andre måter. Eksempel:

– Kan jeg øke husleien hvis renta stiger eller strømprisene blir høyere?
– Nei, du kan ikke endre husleien selv om renta stiger eller strømprisene blir høyere.

Men er det avtalt i leieavtalen at leier skal betale strøm i tillegg til husleien, skal leier betale det strømmen koster. I alle andre tilfeller er den eneste måten å endre husleien på ved indeksregulering eller tilpasning til gjengs leie.

Hva er indeksregulering?

Indeksregulering er endring av husleien i tråd med prisutviklingen. Indeksreguleringen må ikke utgjøre mer enn endringen i konsumprisindeksen. Tips: Konsumprisindeksen og kalkulator for utregning av ny leie finnes på Statistisk sentralbyrå sine internettsider: www.ssb.no

Både leier og utleier kan kreve endring hvis:
• det har gått minst ett år fra husleien ble fastsatt eller endret sist gang, og
• du gir skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen settes i verk.

Leier du, eller leier du ut, en husleieregulert bolig?

Det gjelder egne regler for hvor høy husleien kan være hvis du leier eller leier ut en leieregulert bolig. Enkelte leiligheter i Oslo og Trondheim som er bygget før 8. april 1940 og som leies ut umøblert kan være underlagt leieregulering. Husleiereguleringsloven avvikles 1.1.2010.

Ta kontakt med husleienemda i Oslo eller Trondheim kommune for mer informasjon.

Hva er gjengs leie?

Med gjengs leie menes det som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre ord en slags gjennomsnittsleie. F.eks. hvis du bor i en toromsleilighet med en leieavtale på fem år, kan du finne fram til gjengs leie ved å sammenligne husleien på lignende toromsleiligheter i samme område som er utleid på lignende leievilkår.

Både leier og utleier kan kreve tilpasning til gjengs leie hvis alle disse punktene er oppfylt:

• leieforholdet har vart i mer enn to år og seks måneder uten annen leieendring enn etter indeksregulering,
• kravet om endring til gjengs leie fremsettes skriftlig minst seks måneder før endringen kan tre i kraft, og
• endringen tidligst settes i verk ett år etter forrige endring av husleien.

Du kan ta kontakt med takstmann eller eiendomsmegler for å finne fram til gjengs leie. Hvis dere ikke blir enige om den nye husleien, kan dere kreve at en takstnemd bestemmer hva husleien skal være. Du kan ta kontakt med tingretten som oppnevner takstnemda. Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus kan også kontaktes, og i både Oslo og Trondheim kan du ta kontakt med husleienemda. Har du betalt

Har du betalt for mye eller ulovlig tillegg?

Da kan du kreve at utleier tilbakebetaler beløpet. Du kan kreve at utleier i tillegg betaler lovbestemte forsinkelsesrenter fra den dagen beløpet ble betalt.

Denne artikkelen er hentet fra serien "Nyttig å vite om husleieloven", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Du finner alle heftene i serien på www.husleie.dep.no.

Relaterte artikler:

Vanlige bekymringer ved boligutleie

Uansett om en leier ut kjelleretasjen sin eller driver profesjonell utleievirksomhet med flere hundre leieforhold under ...

Innkreving av husleie

Uansett om man har én eller flere hundre leietakere er det mye å holde styr på når det kommer til innkrevingen av huslei...

Unngå problemer ved boligutleie

Velger du feil leietager, eller slurver med dokumentasjonen, kan det gi store økonomiske konsekvenser for deg som skal l...